Home

Weet jij als HR professional wat de toekomst brengt?

Pointlogic biedt datagedreven softwareoplossingen die keuzes in het beloningsbeleid snel doorrekenen. Zo weten jij én je personeel hoe beslissingen van nu uitpakken in de toekomst.
Evaluate

Om te zorgen dat de nieuwe beloningsstrategie doet wat het moet doen, zul je deze regelmatig moeten evalueren. Dat kan betekenen dat de strategie tussentijds moet worden bijgestuurd. Feedback vragen aan het personeel is dus bijzonder waardevol. Met welke arbeidsvoorwaarden (zowel geldelijke als niet-geldelijke) zijn ze tevreden en met welke niet? Welke arbeidsvoorwaarden zijn het meest populair? En van welke maken ze überhaupt geen gebruik?

 

Werkgevers die dit soort data verzamelen in een dashboard, hebben realtime inzicht in de effectiviteit van hun beloningsbeleid. Daardoor zien ze sneller welke investeringen niets opleveren en kunnen overbodige kosten worden bespaard. De evaluatie van de beloningsstrategie is dus nooit het einde van het proces, maar altijd onderdeel van de doorlopende Reward Cycle.

Personalise

Als werkgever wil je investeren in een goed beloningsbeleid. Maar de definitie van een ‘goede beloning’ is voor iedere medewerker anders. Een ‘one-size- fits-all’- benadering werkt niet meer: er lopen vandaag de dag vier verschillende generaties rond op de werkvloer. In f3 : me kunnen medewerkers via verschillende ‘what if’-scenario’s keuzes in primaire arbeidsvoorwaarden simuleren, zodat het totale beloningspakket beter aansluit op hun behoeften.

 

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het salaris als zij minder willen werken of onbetaald verlof opnemen? En welk effect heeft onbetaald verlof op het pensioen? Ook kunnen medewerkers de gevolgen van hun keuzes doorrekenen, wanneer je hen flexibele arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Waar het doorrekenen van deze keuzescenario’s normaliter een bijzonder tijdrovende klus is voor de HR-afdeling, neemt f3 : me dit over.

Communicate

Wat het doel van een nieuwe rewardstrategie ook is, het succes ervan staat of valt met effectieve communicatie naar de medewerkers toe. Pas wanneer een medewerker weet waar hij recht op heeft en waaróm, hebben arbeidsvoorwaarden een stimulerende werking. Maar: effectieve communicatie van de arbeidsvoorwaarden is meer dan alleen het versturen dan een loonstrook en een pensioenoverzicht.

 

Het meest effectieve communicatiemiddel is het verstrekken van een persoonlijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden. Via f3 : me bied je medewerkers een persoonlijk portal met de branding van de organisatie, dat inzicht geeft in hun totale arbeidsvoorwaardenpakket. Via het individuele portal kunnen medewerkers simuleren met ‘what-if’- scenario’s. Dit geeft ze een goed inzicht in de keuzes die zij maken en welke gevolgen hier aan kleven.

Finalise

Een nieuwe rewardstructuur heeft bijna altijd gevolgen voor de huidige salarissen en contracten van medewerkers. Wanneer zowel de oude als de nieuwe rewardstructuur in een rekenmodel zijn gegoten, ontstaat er een simulatiemodel. Hiermee kan de werkgever meerdere beloningsscenario’s met elkaar vergelijken en krijgt hij inzicht in de (financiële) gevolgen van de verschillende rewardstructuren. Met deze scenario’s in de hand kunnen vervolgens partijen zoals de ondernemingsraad en vakbonden worden geraadpleegd.

 

Pas wanneer alle consequenties - zowel voor de werkgever als de werknemers - tegen elkaar zijn afgewogen, kan de werkgever een voorkeursscenario kiezen. Vanaf dat moment is het nieuwe rewardmodel definitief en kunnen medewerkers worden ingelicht over de individuele gevolgen van het nieuwe beloningsbeleid.

Redesign

Wanneer je de huidige beloningsstructuur in kaart hebt gebracht, volgt de Redesign- fase. Op basis van de analyses gieten we de huidige rewardstructuur in een rekenmodel. Vergelijk dit met het met maken van een nulmeting. Wil je weten welke mogelijkheden een nieuwe rewardstructuur biedt, dan moet je weten waar je nu staat.

 

Een effectieve beloningsstrategie is meetbaar. Daarom baseren wij het rekenmodel voor een nieuwe rewardstructuur op beloningsdata afkomstig uit f3 : corporate. Dit model vormt de basis voor een nieuwe beloningsstructuur, waarmee je kunt simuleren met verschillende beloningsscenario’s. Zo kan een werkgever niet alleen de beste nieuwe structuur realiseren, maar ook monitoren en evalueren.

Analyse

Als werkgever wil je een effectief arbeidsvoorwaardenbeleid dat bijdraagt aan de baantevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Om te komen tot een nieuwe beloningsstructuur, moet je weten waar je nu staat. Door (belonings)data te analyseren, krijgt een werkgever goed inzicht in de huidige rewardstructuur. Bovendien komen trends, voorkeuren en knelpunten in het huidige beleid zo boven water.

 

Door zo’n analyse te maken krijgt de organisatie niet alleen inzicht in de eigen wensen. Ook de wensen van medewerkers zelf worden zo geanalyseerd en kunnen zo worden meegenomen als input voor de nieuwe rewardstructuur. Binnen HR noemen we deze Analyse-fase ook wel HR Analytics. De hiervoor benodigde beloningsdata zijn afkomstig uit onze softwareoplossing f3 : corporate. Op basis van deze analyse stellen we een rekenmodel op voor de nieuwe rewardstructuur.

Slimme inzichten in het beloningsbeleid met datagedreven software
Bij Pointlogic hebben we een grote passie voor data. Onze missie is dan ook om data voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom bieden wij werkgevers datagedreven softwareoplossingen om tot slimme inzichten in het beloningsbeleid te komen. Dat doen wij altijd vanuit onze eigen visie: de Reward Cycle. Volgens ons is belonen namelijk geen op zichzelf staande activiteit, maar altijd onderdeel van een groter plaatje.

“Het keuzemodel van Pointlogic zorgt voor een win-win situatie. Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers, en een positief werkgeversimago voor ons.’”

- Vincent Wongsowinangoen, adviseur arbeidsvoorwaarden TU Delft

 

“Het keuzemodel van Pointlogic zorgt voor een win-win situatie. Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers, en een positief werkgeversimago voor ons.’”

- Vincent Wongsowinangoen, adviseur arbeidsvoorwaarden TU Delft

 

“Het keuzemodel van Pointlogic zorgt voor een win-win situatie. Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers, en een positief werkgeversimago voor ons.’”

- Vincent Wongsowinangoen, adviseur arbeidsvoorwaarden TU Delft

 

Artikelen

Wij delen graag onze kennis. Lees hier onze blogs, artikelen, whitepapers en klantcases rondom flexibele arbeidsvoorwaarden en HR Analytics en lees meer over de evenementen van Pointlogic.
Vrije Universiteit Amsterdam aan de slag met Data-Based HR!
Waarom 'analyse' de start is van je beloningsbeleid te doorgronden?
integrale aanpak beloningsbeleid
Ook aan de slag met Analytics in HR?
Het cafetaria model is dood!
Ik blijf bij HR 'last' hebben van emoties!