HR Analytics met f3 : corporate

delen

Personeelskosten zijn de grootste kostenpost voor veel bedrijven. Waarschijnlijk ook voor uw organisatie. Het is dan ook essentieel dat u inzicht hebt in die personeelskosten. En dat u weet hoe die zich zullen ontwikkelen bij verschillende scenario’s. Alleen dan kan uw organisatie strategisch opereren in de markt en inspelen op kansen en bedreigingen. Pointlogic ondersteunt u daarbij.

Snel weten wat HR Analytics voor u kan betekenen?

 

 

>

Inzicht in toekomstige personeelskosten vergt heel complexe berekeningen. Veel bedrijven gaan daarom uit van educated guesses. Pointlogic rekent echter de personeelskosten van allerhande opties in een mum van tijd voor u door. Of zorgt ervoor dat u dat zelf kunt. Zodat u zich kunt baseren op smart decisions in plaats van op educated guesses.

Personeelskosten van toekomstscenario’s in beeld

Pointlogic heeft het pakket f3 : corporate ontwikkeld om op eenvoudige wijze de personeelskosten door te rekenen van alle denkbare toekomstscenario’s. Zo kunt u meerjarige loonkostenprognoses opstellen met f3 : corporate maar ook de effecten van cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en diverse groei- en krimpscenario’s ermee doorrekenen. Het programma biedt u daarnaast de mogelijkheid de financiële doorwerking van maatregelen tegen ziekteverzuim in kaart te brengen of van de invoering van prestatiegebonden beloning. De mogelijkheden zijn legio. Kortom, f3 : corporate is het instrument bij uitstek om afgewogen strategische keuzes in uw HRM-beleid te maken. 

 

 

Ervaringen

Pointlogic heeft het pakket f3 : corporate de afgelopen jaren bij uiteenlopende middelgrote en grote organisaties geïmplementeerd. Enkele reacties van gebruikers:

“Vóór f3 : corporate moesten we het doen met een log mainframe softwareprogramma, dat ook wel het een en ander voor ons kon doorrekenen. Dat nam echter drie dagen in beslag. Nu nemen we het programma op de laptop mee naar de onderhandelingstafel. In de pauze berekent f3 : corporate voor ons wat de effecten zijn van verschillende voorstellen. Snel, nauwkeurig en gemakkelijk: na een kwartier weten we het!” (Margreet Roevos, PostNL)

“Bij de cao-onderhandelingen gebruiken we f3 : corporate om de consequenties van verschillende voorstellen door te rekenen. Onze complete cao is door Pointlogic in f3 gezet, dus we hoeven alleen de mutaties in te voeren. We kunnen vervolgens met harde cijfers aantonen welke groepen profiteren van een bepaalde maatregel, uitgesplitst naar bijvoorbeeld functiegroepen en salarisklassen. Erg overtuigend, natuurlijk.” (Johan Groenenboom, RET)

Bekijk ook wat onze relaties vertellen over Pointlogic en onze oplossingen.

Advies op maat of zelf aan de slag

Met f3 : corporate bent u in staat onderbouwde keuzes te maken.  Maar u kunt er ook voor kiezen het werken met de pakketten over te laten aan de experts van Pointlogic. In dat geval inventariseert Pointlogic eerst op welk vlak het vraagstuk van uw organisatie ligt, wat de doelstelling is en wat de bronregistratie is en komt dan met een maatwerkaanpak. De dataverzameling van uw organisatie wordt via een beveiligde verbinding ingeladen in het systeem van Pointlogic. Wat volgt, is een interatief proces van simulaties en analyses, en terugkoppeling naar uw organisatie. Aan het eind van het project ontvangt u van Pointlogic een adviesrapport.

Tot slot

Wilt u nadere informatie omtrent f3 : corporate, of een afspraak maken voor een kennismaking, neem dan gerust contact met ons op.

1
Meer weten over HR Analytics?
Wilt u ook aan de slag met HR Analytics? Neem dan contact op!
f3@pointlogic.nl
10
delen