Meer over

Belonen volgens de Reward Cycle

Bij Pointlogic geloven we in de Reward Cycle. Goed belonen is méér dan simpelweg het opstellen en uitrollen van een arbeidsvoorwaardenpakket. Het is een continu, gestructureerd proces van en maakt deel uit van een groter – strategisch – plaatje. Persoonlijke Reward-communicatie op maat staat hierin centraal. Hierdoor begrijpen medewerkers beter welke beloning ze ontvangen én waarom. Want wie weet wat hij krijgt, weet zijn beloning beter te waarderen.
Evaluatie

Om te zorgen dat de nieuwe beloningsstrategie doet wat het moet doen, zul je deze regelmatig moeten evalueren. Dat kan betekenen dat de strategie tussentijds moet worden bijgestuurd. Feedback vragen aan het personeel is dus bijzonder waardevol. Met welke arbeidsvoorwaarden (zowel geldelijke als niet-geldelijke) zijn ze tevreden en met welke niet? Welke arbeidsvoorwaarden zijn het meest populair? En van welke maken ze überhaupt geen gebruik?

 

Werkgevers die dit soort data verzamelen in een dashboard, hebben realtime inzicht in de effectiviteit van hun beloningsbeleid. Daardoor zien ze sneller welke investeringen niets opleveren en kunnen overbodige kosten worden bespaard. De evaluatie van de beloningsstrategie is dus nooit het einde van het proces, maar altijd onderdeel van de doorlopende Reward Cycle.

Personalise

Als werkgever wil je investeren in een goed beloningsbeleid. Maar de definitie van een ‘goede beloning’ is voor iedere medewerker anders. Een ‘one-size- fits-all’- benadering werkt niet meer: er lopen vandaag de dag vier verschillende generaties rond op de werkvloer. In f3 : me kunnen medewerkers via verschillende ‘what if’-scenario’s keuzes in primaire arbeidsvoorwaarden simuleren, zodat het totale beloningspakket beter aansluit op hun behoeften.

 

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het salaris als zij minder willen werken of onbetaald verlof opnemen? En welk effect heeft onbetaald verlof op het pensioen? Ook kunnen medewerkers de gevolgen van hun keuzes doorrekenen, wanneer je hen flexibele arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Waar het doorrekenen van deze keuzescenario’s normaliter een bijzonder tijdrovende klus is voor de HR-afdeling, neemt f3 : me dit over.

Communicate

Wat het doel van een nieuwe rewardstrategie ook is, het succes ervan staat of valt met effectieve communicatie naar de medewerkers toe. Pas wanneer een medewerker weet waar hij recht op heeft en waaróm, hebben arbeidsvoorwaarden een stimulerende werking. Maar: effectieve communicatie van de arbeidsvoorwaarden is meer dan alleen het versturen dan een loonstrook en een pensioenoverzicht.

 

Het meest effectieve communicatiemiddel is het verstrekken van een persoonlijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden. Via f3 : me bied je medewerkers een persoonlijk portal met de branding van de organisatie, dat inzicht geeft in hun totale arbeidsvoorwaardenpakket. Via het individuele portal kunnen medewerkers simuleren met ‘what-if’- scenario’s. Dit geeft ze een goed inzicht in de keuzes die zij maken en welke gevolgen hier aan kleven.

Finalise

Een nieuwe rewardstructuur heeft bijna altijd gevolgen voor de huidige salarissen en contracten van medewerkers. Wanneer zowel de oude als de nieuwe rewardstructuur in een rekenmodel zijn gegoten, ontstaat er een simulatiemodel. Hiermee kan de werkgever meerdere beloningsscenario’s met elkaar vergelijken en krijgt hij inzicht in de (financiële) gevolgen van de verschillende rewardstructuren. Met deze scenario’s in de hand kunnen vervolgens partijen zoals de ondernemingsraad en vakbonden worden geraadpleegd.

 

Pas wanneer alle consequenties - zowel voor de werkgever als de werknemers - tegen elkaar zijn afgewogen, kan de werkgever een voorkeursscenario kiezen. Vanaf dat moment is het nieuwe rewardmodel definitief en kunnen medewerkers worden ingelicht over de individuele gevolgen van het nieuwe beloningsbeleid.

Redesign

Wanneer je de huidige beloningsstructuur in kaart hebt gebracht, volgt de Redesign- fase. Op basis van de analyses gieten we de huidige rewardstructuur in een rekenmodel. Vergelijk dit met het met maken van een nulmeting. Wil je weten welke mogelijkheden een nieuwe rewardstructuur biedt, dan moet je weten waar je nu staat.

 

Een effectieve beloningsstrategie is meetbaar. Daarom baseren wij het rekenmodel voor een nieuwe rewardstructuur op beloningsdata afkomstig uit f3 : corporate. Dit model vormt de basis voor een nieuwe beloningsstructuur, waarmee je kunt simuleren met verschillende beloningsscenario’s. Zo kan een werkgever niet alleen de beste nieuwe structuur realiseren, maar ook monitoren en evalueren.

Analyse

Als werkgever wil je een effectief arbeidsvoorwaardenbeleid dat bijdraagt aan de baantevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Om te komen tot een nieuwe beloningsstructuur, moet je weten waar je nu staat. Door (belonings)data te analyseren, krijgt een werkgever goed inzicht in de huidige rewardstructuur. Bovendien komen trends, voorkeuren en knelpunten in het huidige beleid zo boven water.

 

Door zo’n analyse te maken krijgt de organisatie niet alleen inzicht in de eigen wensen. Ook de wensen van medewerkers zelf worden zo geanalyseerd en kunnen zo worden meegenomen als input voor de nieuwe rewardstructuur. Binnen HR noemen we deze Analyse-fase ook wel HR Analytics. De hiervoor benodigde beloningsdata zijn afkomstig uit onze softwareoplossing f3 : corporate. Op basis van deze analyse stellen we een rekenmodel op voor de nieuwe rewardstructuur.

Analyseren en communiceren, daar draait het om
Goede analyses en inzichten in het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn cruciaal om ‘Reward’ ook in de toekomst betaalbaar te houden. Maar dat is pas het begin. Goede beloning is pas effectief als het aansluit bij de individuele wensen van medewerkers én je het op een begrijpelijke, persoonlijke manier communiceert. Analyseren en communiceren: daar helpt Pointlogic je bij. Dat doen we met slimme inzichten, analyses en tools voor een duurzaam beloningsbeleid. Altijd vanuit onze integrale visie op belonen: de Reward Cycle.

Meer over AnalyseRedesignFinaliseCommunicatePersonaliseEvaluate

Hoeveel vindt mijn werkgever mij waard?
Zelforganiserende teams belonen
Waarom 'analyse' de start is van je beloningsbeleid te doorgronden?
integrale aanpak beloningsbeleid
HR Analytics is geen topsport!
HR Analytics kost te veel tijd!
Reward Management Anno 2017
Waarom krijgen we alleen wat we verwachten?
Virtueel motiveren
Win-win door communicatie over flexibele arbeidsvoorwaarden
Hoe zet u HR Analytics in? Kiest u voor de groep of het individu?
Flex Benefits: onschuldig tot het tegendeel is bewezen