Nieuws

Relatiedag 2014 terugblik

Voor de zevende maal werd afgelopen 7 oktober de HR Relatiedag georganiseerd. Inmiddels voor de klanten van Pointlogic HR een vaste waarde in de agenda. Daarnaast mochten we ook dit jaar een hoop nieuwe klanten begroeten.

Artikel

Prinsjesdag 2014 – Eindelijk lagere werkgeverslasten?

Jarenlang zijn de werkgeverslasten ieder jaar verder gestegen. Prinsjesdag 2014 lijkt een einde aan die trend te maken. 

In het Centraal Economisch Plan publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen maart een voorspelling over de loonkosten die nog bovenop het brutoloon komen. In de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat voor 2015 een daling in het percentage van deze ‘extra’ loonkosten is voorzien. De voorspelde daling voor 2015 is het gevolg van een verwachte daling van de pensioenpremies en de premies voor de sociale verzekering.

Blog

Koopkrachtontwikkeling? Voor werknemers niet slecht…

Zoals gebruikelijk gaat het voor, tijdens en na Prinsjesdag vaak over de koopkrachtontwikkeling. Het is in brede zin geen vrolijk verhaal, dat het kabinet daarover vertelt. Maar achter het algemene koopkrachtcijfer gaat een andere wereld schuil. Voor werknemers ziet het er helemaal niet zo slecht uit. En voor werkgevers is dat goed om te weten.

Het woord ‘koopkracht’ heeft iets magisch. De ene keer - als het cijfer positief is - fungeert het als een soort zwart gat waarin alle problemen verdwijnen. De andere keer - als het cijfer minder rooskleurig is, lijkt het een problemenlawine die eenmaal op gang gekomen groter en groter wordt.

Nieuws

Relatiedag 2014

De Pointlogic HR Relatiedag 2014 komt er weer aan!

Blog

Onderzoek: hoe strategisch is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning staat bij veel organisaties hoog op de agenda - al jarenlang. Er wordt in binnen- en buitenland dan ook veel onderzoek verricht naar de toepassing van strategische personeelsplanning. Daarbij wordt vooral ingezoomd op de werking: wat gaat goed en wat kan beter?

Tijd voor een anders ingestoken onderzoek: waarom willen organisaties strategische personeelsplanning en wat verwachten ze ervan? Katinka van Vrijaldenhoven voerde het door Pointlogic gefaciliteerde onderzoek uit in het kader van haar studie HRM aan de Hogeschool Rotterdam en als vervolg op een onderzoek dat zij vorig jaar deed naar de volgroeidheid van Nederlandse HR-afdelingen. Hieronder haar belangrijkste bevindingen.

Artikel

De P’s van planning, proza, pragmatisme

Het lijkt er soms verdacht veel op dat SPP meer en meer tot Strategische Personeels Proza is verworden.

We (bij Pointlogic) worden overstelpt met artikelen, ‘whitepapers’ en brochures over strategische personeelsplanning (SPP). Ik hoorde een collega laatst zuchten over ‘SPP, strategisch personeelsproza’. ‘Human valuation’, ‘competence management’, ‘structured hr-kpi’s’, ‘employer branding’, ‘sustainable workforce’, ‘talent management’, ‘talent war’, ‘hipo management’.  Geen (Engelse) term wordt geschuwd om bij te dragen aan de mythevorming rond SPP.

Nieuws

Actualiteiten

Onderstaand vindt u de meest recente actualiteiten aangaande de loonbelasting ed. 

 
 
Blog

Start me up

Succesvolle startups kenmerken zich door een constante focus en betrokkenheid op en met de consument. Ze zijn continu bezig met het zoeken naar toegevoegde waarde in een veranderende wereld.

Daarbij werken ze 24/7 in een klein homogeen team, met gelijke zeggenschap, dat bestaat uit gedreven mensen. Precies dat maakt ze succesvol. En natuurlijk de bereidheid om in een oude garage met lowbudget meubelen te willen werken.

Blog

HR functie in beweging – Z(Z)P beweeg mee!

Is de recessie voorbij of is dit onze nieuwe economie en arbeidsmarkt? En wat leren we hier dan van?

Volgens mij doorleven we een keerpunt waarin deze nieuwe economie nieuwe organisaties vergt. Nieuwe organisaties die flexibeler kunnen omgaan met hoog en laag conjunctuur fasen, die zich steeds sneller achter elkaar gaan afwisselen. Een van de onderdelen en vaak tevens een succesfactor hierin is een gerichte flexibele schil. Presteren immers organisaties met een gedifferentieerd personeelsbestand welke bestaat uit een diversiteit aan dienstverbanden immers niet vaak veel beter dan de collega bedrijven? En wat hebben deze ontwikkelingen dan voor invloed op de HR functie?

Blog

Duurzaam Inzetbaar : Omdenken

De afgelopen jaren zijn in de polder belangrijke stappen gezet ten aanzien van het Thema Duurzame inzetbaarheid.

Sociale Partners, Overheid en Bedrijfsleven zien steeds meer het belang van het thema, waarbij niets doen geen optie meer is. Op beleidsmatig niveau zijn we het roerend met elkaar eens. En dat willen we uitvoerig met elkaar delen in publicaties, congressen en projecten etc. Tegelijkertijd moet ik constateren dat er nog een groot verschil met de praktijk is.