Case

Zelforganiserende teams belonen

IT-bedrijf Wortell paste het beloningsbeleid aan op zelforganiserende teams. ‘We kunnen nu méér flexibiliteit bieden.’

Nieuws

Wortell gaat ook aan de slag met f3 : me!

Nog vlak voor de kerst heeft IT bedrijf Wortell er voor gekozen om ook haar medewerker communicatie de volgende fase in te brengen met f3 : me! Zo doende kan er reward communicatie met medewerkers plaatsvinden over het uitgebreide en flexibele pakket arbeidsvoorwaarden van Wortell. Hierbij helpt f3 : me bij inzichten en het visueel maken van de arbeidsvoorwaarden en tegelijkertijd faciliteerd f3 : me keuzes van medewerkers.

 

Blog

HR Analytics als water?

Kortgeleden bekeek ik het programma “Nederland van boven” dat ging over de voorspelbaarheid van het gedrag van alle Nederlanders op gebied van bellen, stroom- en waterverbruik. Met grote precisie konden medewerkers van een waterschap voorspellen wat de piekmomenten zijn van waterverbruik in Nederland. Op basis van die gegevens wordt de waterdruk in de leidingen geregeld. Mijn vriendin vroeg aan me of ik ongeveer hetzelfde doe, maar dan op HR-gebied. Tot nu toe begreep ze weinig van mijn huidige vakgebied. Deze vergelijking bood me een mooi bruggetje.

Nieuws

Flinke verschillen in werkgeverlasten 2016 door sectorale premies

Het UWV heeft vandaag de sectorale premies bekend gemaakt voor 2016. Op Prinsjesdag werd al bekend dat de premies gemiddeld zouden dalen. Nu is bekend dat de ww-premies gemiddeld met 0,38 procentpunt dalen. Per sector verschillen de cijfers echter flink!

Artikel

Prinsjesdag 2015 ontnuchterend voor werkgevers!

Prinsjesdag beloofde een feest te worden voor heel Nederland. Nu de cijfers bekend zijn blijkt dat voor de meeste werknemers waar te zijn. Zij gaan er in qua nettoloon in 2016 vaak flink op vooruit. Maar voor werkgevers hebben de vele positieve signalen over de economie geen gunstige cijfers opgeleverd. Werkgevers gaan afhankelijk van de sector vaak meer betalen in 2016! Na de daling in 2015 zal dit voor veel werkgevers ontnuchterend zijn.

Nieuws

Prinsjesdag 2015

Afgelopen dinsdag was de derde dinsdag van september. Om voor al onze klanten inzicht te geven in de effecten van Prinsjesdag is de donderdag erna de "Prinsjesdag 2015 variant" verstuurd. Zo kunnen onze klanten met behulp van f3 : corporate al vast vooruitblikken wat 2016 gaat brengen voor hun organisatie en haar werknemers.

Artikel

Prinsjesdag 2014 – Eindelijk lagere werkgeverslasten?

Jarenlang zijn de werkgeverslasten ieder jaar verder gestegen. Prinsjesdag 2014 lijkt een einde aan die trend te maken. 

In het Centraal Economisch Plan publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen maart een voorspelling over de loonkosten die nog bovenop het brutoloon komen. In de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat voor 2015 een daling in het percentage van deze ‘extra’ loonkosten is voorzien. De voorspelde daling voor 2015 is het gevolg van een verwachte daling van de pensioenpremies en de premies voor de sociale verzekering.

Nieuws

Actualiteiten

Onderstaand vindt u de meest recente actualiteiten aangaande de loonbelasting ed. 

 
 
Nieuws

Wet-en regelgeving update 2014 -Beschikbaar-!

De nieuwe update voor wet-en regelgeving is vanaf nu beschikbaar. Met het gebruik van deze update is uw model helemaal bijgewerkt voor 2014 en alle wijzigingen die daarin plaatsvinden vanuit de overheid. Daardoor heeft u inzicht in de ontwikkeling van u personeelskosten voor 2014. Via de Clientportal van Pointlogic kunt u de update downloaden. 

Nieuws

Wijziging ABP pensioenpremies per 1 januari 2013

De verhoging van de pensioenpremies van het ABP zijn onlangs bekend gemaakt. Deze veranderingen moet u zelf in uw model verwerken. In onderstaande tabel staan de veranderingen met de huidige waarde en die voor 2013.