Strategische Personeelsplanning met f3 : SPP

delen

Strategische personeelsplanning staat hoog op uw prioriteitenlijst. Niet zo vreemd. Want uw bedrijf bevindt zich in een dynamisch speelveld. Daar moet het adequaat op kunnen reageren. Steeds vaker zien we dan ook dat HRM een strategische partner wordt voor het management. Dat wil de weg weten naar de ideale personeelssamenstelling. Pointlogic helpt u die te bepalen.

Het management van uw organisatie wil weten hoe het tot de gewenste, toekomstige personeelssamenstelling kan komen op basis van de huidige samenstellingen. Hoe uit- en doorstroomprofielen daarop van invloed zijn. En het wil inzicht in mogelijke knelpunten, risicogebieden en oplossingen. Of u maar even wilt leveren. Gelukkig kunt u met Pointlogic toekomstscenario’s inzichtelijk maken en de route naar de ideale personeelssamenstelling uitwerken.

Wat is Strategische Personeelsplanning?

 

 

Een personeelsbezetting die nu en straks bij u past

Pointlogic heeft het pakket f3 : corporate ontwikkeld om inzicht te krijgen in hoe de personeelsbezetting zich ontwikkelt bij verschillende scenario’s. We simuleren de verwachte in-, door- en uitstroom van uw personeel. Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende (opleidings)niveaus en werkgebieden. De uitstroom houdt rekening met de leeftijdsverdeling van de verschillende groepen, zodat ook de effecten van de wettelijke AOW-aanpassing direct inzichtelijk zijn. De doorstroom is van belang om de exacte vervangingsvraag te bepalen voor de niveaus en werkgebieden. Voor elk scenario maken we zichtbaar hoe de bezetting zich ontwikkelt, welke knelpunten er bestaan en wat het effect van oplossingen is. Zodoende hebt u nu en straks een personeelsbezetting die past. 

Ervaringen

Pointlogic heeft uiteenlopende organisaties ondersteund bij het opzetten van een strategische personeelsplanning. Bekijk wat onze opdrachtgevers vinden

 

Advies op maat of zelf aan de slag

Met f3 : corporate kunt u onderbouwde keuzes maken. U kunt er ook voor kiezen het werken met de pakketten over te laten aan de experts van Pointlogic. In dat geval inventariseert Pointlogic eerst op welk vlak het vraagstuk van uw organisatie ligt, wat de doelstelling is en wat de bronregistratie is en komt dan met een maatwerkaanpak. De dataverzameling van uw organisatie wordt via een beveiligde verbinding ingeladen in het systeem van Pointlogic. Wat volgt, is een interatief proces van simulaties en analyses, en terugkoppeling naar uw organisatie. Aan het eind van het project ontvangt u van ons een adviesrapport.

Tot slot

Wilt u meer weten over f3 : corporate? Of wilt u een afspraak maken voor een kennismaking? Neem dan gerust contact met ons op.

1
Ook aan de slag met SPP?
SPP vandaag nog beginnen? Neem dan nu contact op!
10
delen